Проект на дневен ред – сесия 27.09.2018 г.

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан

Ще видим ли скоро нов „скобелевски“ мост?!

Проектират път Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800 (включва се и мостта над р.Марица край Зетьово)   На 23.04.2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за основен ремонт

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.07.2018 г.

На 31.07.2018 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. 1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година. В приходната част увеличение с 2 250 лева във връзка

Проект на дневен ред – сесия 31.07.2018 г.

На 31.07.2018 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за

Градски турнир по футбол Чирпан 2018

Вчера и днес на изкуственото игрище в двора на бившето ПУ „Стоян Заимов“ в град Чирпан се проведе традиционния футболен турнир на малки вратички. Тази година за първи път срещите се проведоха през почивните дни – събота и неделя. В