Заседание на Общински съвет – 31.01.2023 г.

На 31 януари (вторник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в местна

Заседание на Общински съвет – 21.12.2022 г.

На 21 декември (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в числеността на Общинско

Заседание на Общински съвет – 25.11.2022 г.

На 25 ноември (петък) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за

Заседание на Общински съвет – 28.10.2022 г.

На 28 октомври (петък) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за

Заседание на Общински съвет – 21.09.2022 г.

На 21 септември (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на етаж IV в сградата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на