Питане до Кмета на Община Чирпан

Бяхме потърсени от граждани на Община Чирпан, които изразиха притеснения относно построяването на параклис „Св.Пантелеймон” край с.Стоян Заимово. В тази връзка с оглед пълната прозрачност по темата и разсейване на притесненията, както и на основание чл.105 от Правилника за организацията

Заседание на Общински съвет – 28.10.2021 г.

На 28 октомври 2021 г. (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан