Заседание на Общински съвет – 30.10.2020 г.

На 30 октомври (петък) 2020 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на имоти – държавна