Заседание на Общински съвет Чирпан – 08.11.2018 г.

На 08.11.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Като допълнителна точка в дневния ред бе включена т.17. В началото на заседанието Христо Стефанов от името на групата съветници

Проект на дневен ред – сесия 08.11.2018 г.

На 08.11.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.09.2018 г.

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието по уважителни причини отсъства д-р Николай Стоянов. Не присъства в залата и г-жа Кичка Петкова. Към първоначалния проект

Проект на дневен ред – сесия 27.09.2018 г.

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан

Ще видим ли скоро нов „скобелевски“ мост?!

Проектират път Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800 (включва се и мостта над р.Марица край Зетьово)   На 23.04.2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за основен ремонт