Проект на дневен ред – сесия 27.10.2016 г.

На 27.10.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.09.2016 г.

На 27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 19 общински съветника (отсъстваха двама – Данко Георгиев и Ангел Димитров). По проекта на дневен ред бе

Проект на дневен ред – сесия 27.09.2016 г.

На 27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан

Сградата на Медицински център „Д-р Н.Тошев“ с външен асансьор

След като на редовното заседание на 28 юли 2016 г. Общински съвет Чирпан взе решение община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България“ с проектно предложение „Достъпна среда в медицински център „д-р Николай Тошев“ ЕООД гр.Чирпан“ получихме положителен отговор от Управителният съвет

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.07.2016 г.

На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 18 общински съветника, в последствие при гласуванията се стигна до кворум от 19 съветника. Отсъстват от