Проект на дневен ред – сесия 29.06.2017 г.

На 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна

Видео канал в Youtube

Уважаеми читатели, както преди време споменах след всяко заседание на Общински съвет Чирпан ще Ви предоставям кратък коментар на случилото се при работата на постоянните комисии на съвета и на самата сесия. За тази цел създадох специален видео канал, където

Заседание на Общински съвет Чирпан – 25.05.2017 г.

На 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 12 точки и 1 питане. В залата при откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветника от 21.

Гражданска инициатива „Футболни усмивки за децата“

Уважаеми съграждани, преди месец се разрази бурно недоволство във връзка с внесеното предложение от група общински съветници за вдигане на заплатите на общинските съветници. Тогава аз дадох гласност, че средствата, които получавам ще бъдат насочени към културни и спортни мероприятия.