Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 26.05.2016 г.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП –

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.04.2016 г.

На 28.04.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Заседанието бе открито от г-жа Драгийска – председател на ОбС Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветници. Предварителния проект

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.04.2016 г.

На 28.04.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение на План за

Извънредно заседание на ОбС Чирпан – 08.04.2016 г.

На 08.04.2016 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Преди започване на извънредното заседание от 13,30 ч. в същата зала се проведе обща комисия включваща всички общински съветници. На комисията бяха

Предстоящо: Извънредно заседание на 08.04.2016 г.

На 08.04.2016 г. (петък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП: Вариант 1: