Заседание на Общински съвет Чирпан – 01.12.2016 г.

На 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 14 точки. 1. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и

Пътен възел „Плодовитово“ се отлага за догодина

Само преди няколко дни разбрах, че обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666”, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ е в процес на

Проект на дневен ред – сесия 01.12.2016 г.

На 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29

Извънредно заседание на ОбС Чирпан – 11.11.2016 г.

На 11.11.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Преди започване на извънредното заседание от 13,00 ч. в същата зала се проведе обща комисия включваща всички общински съветници. На заседанието не присъства

Предстоящо: Извънредно заседание на 11.11.2016 г.

На 11.11.2016 г. (петък) от 13,30 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна