Проект на дневен ред – сесия 27.09.2016 г.

На 27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан

Сградата на Медицински център „Д-р Н.Тошев“ с външен асансьор

След като на редовното заседание на 28 юли 2016 г. Общински съвет Чирпан взе решение община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България“ с проектно предложение „Достъпна среда в медицински център „д-р Николай Тошев“ ЕООД гр.Чирпан“ получихме положителен отговор от Управителният съвет

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.07.2016 г.

На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 18 общински съветника, в последствие при гласуванията се стигна до кворум от 19 съветника. Отсъстват от

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.07.2016 г.

На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.06.2016 г.

На 30.06.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 21 общински съветника. По първоначално предложения проект за дневен ред имаше две нови предложения. Първото бе на