Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.04.2016 г.

На 28.04.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение на План за

Извънредно заседание на ОбС Чирпан – 08.04.2016 г.

На 08.04.2016 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Преди започване на извънредното заседание от 13,30 ч. в същата зала се проведе обща комисия включваща всички общински съветници. На комисията бяха

Предстоящо: Извънредно заседание на 08.04.2016 г.

На 08.04.2016 г. (петък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП: Вариант 1:

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.03.2016 г.

На 31.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстват всички 21 общински съветника. Заседанието започна тържествено. В средата на този месец се проведе Европейско Първенство за деца и юноши по

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 31.03.2016 г.

На 31.03.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: 2. Предложение за решение относно: Допълване на