В деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2022 на Община Чирпан.

Обръщаме се към всички жители на община Чирпан, ако имате конкретни предложения и въпроси по проектобюджета да ни пишат или позвънят, защото времето за реакция е малко. Заседанието по приемане на бюджета ще бъде на 12.04.2022 г. (вторник) от 9:00 ч. в заседателната зала на община Чирпан.

Предложение от кмета на Община Чирпан
Приложение 1 – Приходи от държавни дейности
Приложение 1а – Разпределение преходен остатък
Приложение 2 – Разходи
Приложение 2а – План на разходите по населени места с кметства и населени места с кметски наместници
Приложение 3 – Капиталова програма
Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал
Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС
Приложение 6 – Приходи и разходи от местни дейности
Приложение 7 – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД
Приложение 8 – Спортен календар
Приложение 9 – Културен календар
Приложение 10 – ОП „Чистота“
Протокол от проведено обсъждане

Внесоха проектобюджет 2022 на Община Чирпан