Общинският съвет се превърна в гумен печат на общинското ръководство
Изказване на Росен Иванов на заседание на Общински съвет Чирпан на 28 февруари 2022 г.:
За съжаление през последните месеци се наблюдава как ролята на общинския съвет все повече губи своя замисъл и се изземва от кмета на общината.
Общинският парламент (съвет) се превръща в пасивен регистратор и гумен печат за волята на изпълнителната власт в лицето на г-н Крачолов.
Диалогът не означава предателство, а преговорите не са пазарлък. Това са основните инструменти за защита на интересите на избирателите, които са ни пратили в общинския съвет. Чрез диалог се очертават социалните интереси, които представляваш и темите, които са важни. Чрез преговорите се постига необходимият обществен баланс, намират се зоните на съгласие и допустими компромиси, за да се движи общината напред.
Важният институционален въпрос – общинския съвет трябва да контролира изпълнителната власт, а в момента е натикан някъде в ъгъла на обществените проблеми.
Когато изборите отминаха и не успяхме да спечелим заявихме открито пред всички наши избиратели, че ще продължим да се борим идеите от нашата програма да бъдат включени за изпълнение през мандат 2019-2023 от ръководството на общината. Дадохме толеранс и шанс на новия кмет да събере екип, да стартира реформи и да покаже нов стил на управление на общината.
Работата на Общински съвет е да изготвя местното законодателство, да приема бюджета на общината, да извършва разпоредителни сделки с общинско имущество, да следи и контролира изпълнението на бюджета.
В тази връзка силно обезпокоително е неизпълнението на местните наредби от общинското ръководство. Поетите ангажименти от г-н Крачолов именно в тази си част не се случват. Примери са Наредба №6 за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан, Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Чирпан. Не се спазват разпоредби. Да не говорим, че силно обсъжданата публично, Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан приета през месец март 2020 г., вече 2 години не може да се приведе в изпълнение от кмета Крачолов.
На следващо място напоследък наблюдаваме държането в неведение на общинските съветници (или може би само нас като група) относно информацията за фотоволтаичната инсталация в селата Ценово, Зетьово и Златна ливада. Стана практика по тази тема да се внасят извънредни предложения за решения в Общински съвет обикновено 3-4 дни преди заседанията на Общински съвет, за които няма достатъчно време да се обсъдят с експерти и да се защити в максимална степен обществения интерес. На няколко пъти поставихме искане пред г-н Станчев и г-н Крачолов да се покани инвеститора на среща пред съветниците, да обсъдим предстоящите стъпки, за да сме запознати и обществото да е спокойно, че не се правят „тъмни сделки”. Сериозни сме притеснени от липсата на публичен диалог с инвеститора, защото ще дойде времето, в което ще говорим и за цената срещу, която ще се разделим със общинската земя и тогава отново ще се превърнем в „гумен” печат на общинското ръководство.
Днес на дневен ред е темата за лавандуловия фестивал, и ние се учудваме на упоритостта на кмета да проведе този фестивал въпреки, крещящите проблеми – улиците в града и по селата са заприличали на лунен пейзаж, общинската пътна мрежа между селата, нерегламентираните сметища, липсата на открити нови работни места при вече изминали 2 години от мандата. Да не говорим, че общински служители управляват служебни автомобили в извънработно време за лични нужди, нещо което г-н Крачолов обеща, че няма да допусне.
Г-н Кмете, факт е, че общината никога не се е интересувала от лавандуловия фестивал и считаме, че тази инициатива трябва да си остане като организация в основната си част от самите създатели на фестивала в лицето на г-жа Гиргинова, а общината да подпомага логистично провеждането му.
Може би е по-редно да насочим съвместно усилията към идеи, които многократно сме ги предлагали и биха имали много по-широк обществен отзвук. Именно конкурс/награда/фестивал на името на акад.Петко Радев, Атанаска Тодорова, дядо Вичо Бончев. Няма нужда да споменаваме техните автобиографии.
И ще завърша накрая с призив дано разума надделее, защото сме показали във времето, че множенето не е за доброто на хората – 3 футболни клуба в общината, 2 читалища в град Чирпан…..
Общинският съвет се превърна в гумен печат на общинското ръководство