На 11 ноември 2019 г. се състоя първото заседание на Общински съвет Чирпан. Съгласно ЗМСМА на него клетва положиха новоизбрания кмет г-н Крачолов и 20 от общинските съветници (от заседанието по уважителни причини отсъства г-н Васил Донев). Гост на тържественото заседание бе областния управител на област Стара Загора – г-жа Гергана Микова.

Едно единствено бе предложението за председател на Общински съвет Чирпан. Направено бе от г-н Христо Стефанов и то бе Иван Станчев, който е трети мандат общински съветник. При тайното гласуване подкрепа за г-н Станчев дадоха 14 общински съветника.

Първо заседание на Общински съвет Чирпан 2019-2023