Отчет за извършената работа мандат 2019-2023

Отчет за извършената работа от общинските съветници от групата Движение заедно за промяна 2019-2023   Уважаеми чирпанлии, Изминаха 4 години от встъпването ни в длъжност като общински съветници. Чрез нашата фейсбук страница и блог (www.chirpan.org) сме Ви информирали за случващото

Заседание на Общински съвет – 23.12.2021 г.

На 23 декември 2021 г. (четвъртък) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан