Заседание на Общински съвет – 30.03.2023 г.

На 30 март (четвъртък) 2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за