Заседание на Общински съвет – 16.02.2023 г.

На 16 февруари (четвъртък) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в структура на Общинска