На 15 февруари 2021 г. в деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2021 на Община Чирпан.

Обръщаме се към всички жители на община Чирпан, ако имате конкретни предложения и въпроси по проектобюджета да ни пишат или позвънят, защото времето за реакция е малко.

Предложение от кмета на Община Чирпан
Приложение 1 – Приходи от държавни дейности
Приложение 1а – Разпределение преходен остатък
Приложение 2 – Разходи
Приложение 2а – План на разходите по населени места с кметства и населени места с кметски наместници
Приложение 3 – Капиталова програма
Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал
Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС
Приложение 6 – Приходи от местни дейности
Приложение 7 – Разходи за местни дейности
Приложение 7а – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД
Приложение 8 – Спортен календар
Приложение 9 – Културен календар
Приложение 10 – ОП „Чистота“
Протокол от проведено обсъждане
Становище от Министерство на финансите

на 22.02.2021 г. (понеделник), 14:00 часа, в Голямата заседателна зала, ще се проведе заседание на обща комисия за всички общински съветници, на която ще бъде разгледан проектът за бюджет на Община Чирпан за 2021 г.

Внесоха проектобюджет 2021 на Община Чирпан