Заседание на Общински съвет – 25.11.2022 г.

На 25 ноември (петък) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за

Заседание на Общински съвет – 28.10.2022 г.

На 28 октомври (петък) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за

Заседание на Общински съвет – 21.09.2022 г.

На 21 септември (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на етаж IV в сградата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на

Заседание на Общински съвет – 29.08.2022 г.

На 29 август (понеделник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Утвърждаване на месечни лимити за заплати

Заседание на Общински съвет – 26.07.2022 г.

На 26 юли (вторник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в