Проект на дневен ред – сесия 22.04.2019 г.

На 22.04.2019 г. (понеделник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.03.2019 г.

На 28.03.2019 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Oбщина Чирпан, се проведе редовно  заседание на  Общински съвет – Чирпан. От общ брой общински съветници – 21, на заседанието присъстват 15. На заседанието не присъства никой от общинското ръководство. Видео

Проект на дневен ред – сесия 28.03.2019 г.

На 28.03.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.02.2019 г.

На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. 1.Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година. На предишното заседание бюджетът на общината за 2019 година не беше

Проект на дневен ред – сесия 28.02.2019 г.

На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019