Ще има ли Чирпан нова ЖП гара?!

Преди няколко дни при мен попаднаха материали във връзка с инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда всеки един Възложител е длъжен

Пътен възел Плодовитово и Пътен възел Оризово

4 фирми са представили оферти за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичане на АМ Тракия и път III-666“. Отворените оферти са на Пътинженеринг ЕООД; Пътища Пловдив АД; Трейс Груп Холд АД; ПСТ Груп“ ЕАД.