Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.01.2019 г.

На 31.01.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От дневния ред отпадна точката за МИГ Чирпан. 1.Сформиране на Временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване и преименуване