Движение Заедно за промяна е група от трима общински съветници в Общински съвет Чирпан:

Росен Василев Иванов – председател на групата
Основно образование ОУ „Васил Левски” Чирпан Средно образование ТСС „Найден Стоянов” Чирпан, специалност „Аграрна икономика” Висше образование, бакалавър Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов, специалност „Счетоводство и контрол” Висше образование, магистър Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов, специалност „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” Висше образование, магистър Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов, специалност „Международни проекти” 15 години професионален опит в общинска администрация Братя Даскалови, 7 години е работил в Община Братя Даскалови като Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти”; богат опит при изготвяне и управление на проекти с национално и европейско финансиране;

Петьо Вълчев Вълчев
Висше образование, магистър по социална работа и социална педагогика. Професионален опит – над 25 години в системата на социалните грижи, 10 години като Директор на Дирекция Социално подпомагане Чирпан

Иван Генков Илиев
Висше образование, бакалавър „История” и магистър „География”. Учител в СУ „П.К.Яворов” Чирпан.