На 17 март (вторник) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Прекратяване на административно дело № 812/2019г. на АС – Стара Загора и гражданско дело № 21735/2019 г. на Софийски районен съд и сключване на тристранно споразумение за прилагане на разпоредбата на чл.80, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. + Писмо от Община Чирпан + Писмо от ДФЗ + Решение АС + Протокол Арбитражен съд

На 12.03.2020 г. (четвъртък), 15:00 ч., в голямата зала на Общинска администрация, ще се проведе общо заседание на всички комисии.

Извънредно заседание на Общински съвет – 17.03.2020 г.