ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ От Елемент Пауър България ООД, ЕИК: 205958959 София 1113, ул. Самоков 28Е, ет. Партер, офис 1. 10.06.2020 г. Изграждне на фотоволтаичнa електроцентрала (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана мощност от 200 MW, на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение (220 kV) и към отделни консуматори в района на община Чирпан – индустриални и общински, виртуално или посредством директна връзка. Фотоволтаичната електроцентрала ще бъде разположена върху терени общинска собственост (пасища) с обща площ от приблизително 1830 декара. Управители на фирмата инвеститор са Никола Газдов и Делчо Пехливанов. Повече информация може да намерите и в прикачения файл – ТУК

Инвеститорски интерес – фотоволтаична инсталация в селата Целина, Зетьово и Златна ливада