Заседание на Общински съвет – 30.11.2021 г.

На 30 ноември 2021 г. (вторник) 2021 г. от 9:00 ч. чрез видео-конферентна връзка (онлайн) ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в