Заседание на Общински съвет – 12.04.2022 г.

На 12 април (вторник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати