Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 19 общински съветника (поради служебни ангажименти отсъства Васил Донев, а Стефан Радев се включи по-късно

Проект на дневен ред – сесия 30.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.10.2017 г.

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. По предложения проект на дневен ред бяха направени следните промени: включени бяха т.10 и т.11. Точка 10 е относно определяне

Проект на дневен ред – сесия 26.10.2017 г.

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.09.2017 г.

На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отъства общинския съветник Илияна Ангелова. По предложения проект на дневен ред бяха направени следните промени: Кмета на общината