Ще започне ли скоро ремонт на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград?

Ще видим ли скоро ремонтни дейности на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград? С Решение №64 от 04.07.2017 г. на инж. Дончо Свободанов Атанасов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е открита процедура по Закона за обществените

Заседание на Общински съвет Чирпан – 29.06.2017 г.

На 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 12 точки. По лични причини нямах възможност да присъствам на заседанието на общинския съвет, но това не

Проект на дневен ред – сесия 29.06.2017 г.

На 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна

Видео канал в Youtube

Уважаеми читатели,  както преди време споменах след всяко заседание на Общински съвет Чирпан ще Ви предоставям кратък коментар на случилото се при работата на постоянните комисии на съвета и на самата сесия. За тази цел създадох специален видео канал, където

Заседание на Общински съвет Чирпан – 25.05.2017 г.

На 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 12 точки и 1 питане. В залата при откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветника от 21.