Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.02.2018 г.

На 27.02.2018 г. (вторник) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. В заседанието участваха 20 общински съветника. Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите 19 общински съветника. От заседанието отсъства Катя

Проект на дневен ред – сесия 27.02.2018 г.

На 27.02.2018 г. (вторник) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода

Заседание на Общински съвет Чирпан – 25.01.2018 г.

На 25.01.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Към предложения първоначално проект на дневен ред бяха внесени 2 точки допълнително – т.16. Одобряване на годишен план за ползване

Проект на дневен ред – сесия 25.01.2018 г.

На 25.01.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за

Внесоха проектобюджет 2018 на Община Чирпан

Днес, 12 януари 2018 г. в деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2018 на Община Чирпан. В следващите прикачени файлове Ви запознавам със съдържанието му, тъй като на страницата на Община Чирпан може да намерите единствено проекта на Инвестиционната