Днес с колегата общински съветник Петьо Вълчев се срещнахме с Председателя на Общински съвет Чирпан.
Отново поставихме на дневен ред темата за подновяване провеждането на присъствени заседания на съвета. Приемането „на тъмно“ на важни решения за чирпанлии не е било никога наша политика и възможно най-скоро следва да бъде преустановено. Сигурни сме, че г-н Станчев ще положи всички усилия дискутирани по време на срещата, свързани с промяна занапред в работата на Общински съвет.
⏳ За двете години от встъпването ни в длъжност, нашата група в Общински съвет успя да изготви и да бъдат приети от съветниците 4 изцяло нови нормативни акта, с което бе запълнена една празнина в правната рамка на местно ниво.⏳
Приетите нормативни актове –
Наредба №10 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Чирпан
Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник
Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на община Чирпан.
Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан.
„ЗА“ присъствени заседания на Общински съвет