В началото на месец януари 2020 г. при среща с кмета на Община Чирпан поставихме въпроса за качеството на водата от т.нар. чешми. Както знаем много чирпанлии използват възможността да се снабдяват с питейна вода не от ВиК мрежата, а от много външни източници.

Официално в деловодството на общинска администрация внесохме писмо, с което се обръщаме към кмета на общината да стартира проверка годността на питейната вода от обществените чешми на територията на общината (“Манчов дъб”, „Филова чешма”, „Червената чешма”, „Студената чешма до бившия хайван пазар”, „Чешмата до кв.Кирил и Методий-запад”) и информираме за резултатите от проверката.

С радост установихме, че тази наша идея срещна разбирането и няколко дни по-късно в официалната фейсбук страница на общината бе споделено, че предвид масовото използване на минерални води и алтернативни питейни източници в района на гр. Чирпан Отдел „ Екология” към Община Чирпан изпраща за анализ проби от водата на всички източници. Резултатите от анализа ще бъдат официално публикувани в сайта на Община Чирпан.

Проверяват качеството на водата