Уважаеми чирпанлии,
през последните месеци усилено се заговори за въвеждането на „зелена зона” (платено паркиране) в град Чирпан. Първоначално бе приета Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан. През месец май пък Общинския съвет с 15 гласа „за” прие и таксата, която ще се събира за ползване на тази зона.

 

Трима гласувахме против (аз, Петьо Вълчев и Даниела Драгийска) и двама се въздържаха (Гено Генов и Иван Илиев).

Защо съм против въвеждането на „зелена зона” в град Чирпан. Платеното паркиране е инструмент за въдворяване на ред и част от транспортната политика на много европейски градове, съществуваща от десетки години. За разлика от другите градове обаче управлението и резултатите от зоните за платено паркиране в Чирпан ще породят множество сериозни въпроси. От направено проучване в нито един град сходен с нашия не е въведена такава зона (изключвам морските градове, където е обяснима идеята от въвеждане на зелена/синя зоня). Според наредбата „при недостиг на паркоместа, право на преференциално паркиране имат първите заели местата, а останалите паркират по общия ред“. Тоест общината задължава гражданите да заплащат предварително стикер, който не им гарантира права. На следващо място, считам, че наредбата е приета в нарушение на Закона за нормативните актове, тъй като не е придружена със задължителната оценка на въздействието, мотивите за приемането са изцяло формални и не е направен анализ и проучване на причините за въвеждането на „зелена зона”. Публичните органи са отговорни за провеждането на политики насочени към устойчивото и екологично развитие. В случая, за да предприемем политика на въвеждане на „зелена зона” в Чирпан ние трябва да сме наясно дали въздуха в Чирпан е замърсен, дали това замърсяване се дължи на автомобилите. На следващо място притесненията ми са и за начина на контрол при спазване разпоредбите на наредбата. Градът ни е малък, тук всеки трети е роднина или приятел, в този ред на мисли доколко ще съумеем да въведем механизъм за контрол при събирането на таксите за платено паркиране? Силно се съмнявам, фактите говорят и друго за цялата 2019 г. спортната площадка с изкуствена настилка в двора на ПУ „Стоян Заимов” е работила цели 49 часа, т.е. генерираните приходи от нея са 392 лева. Да, това е самата истина, което е само по себе си е много тъжно.

На последно място истинските проблеми на Чирпан не са свързани с паркирането, много по-сериозно е положението с липсата на работни места. Заради липсата на работа в Чирпан младите хора бягат в големите градове и чужбина. В малките градове и села у нас има все по-малко възможности за развитие. Направете си собствено проучване обърнете се около вас вижте колко от младежите завършили висше образование се завръщат в Чирпан, колко от тях започват работа? Липсата на инвестиции в създаването на нови работни места в Чирпан е проблем трупан с годините, зад който се крият различни фактори.

В заключение бих допълнил улисани в приемането на „зелена зона” ние оставяме в страни огромните проблеми по задлъжнялостта на общината по т.нар. „воден проект” в селата Гита, Зетьово и Свобода. По-важно от всякога е да разберем истината защо се стигна дотук, да говорим за 20-25 милиона лева задължения. Тема, която ще стои на дневен ред следващите години…

Росен Иванов: Чирпан има нужда от работни места и чак тогава от „зелена зона”