Заседание на Общински съвет Чирпан – 25.05.2017 г.

На 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 12 точки и 1 питане. В залата при откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветника от 21.

Проект на дневен ред – сесия 25.05.2017 г.

На 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.04.2017 г.

На 27.04.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Председателят на Общински съвет съобщи, че от заседанието отсъства по уважителни причини общинския съветник – Данко Георгиев. Точка 3 от проекта

Проект на дневен ред – сесия 27.04.2017 г.

На 27.04.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение на План

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.03.2017 г.

На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Първоначално бяха предвидени да се разглеждат 18 точки. Първо г-н Христо Стефанов оттегли предложението си сграда публична общинска собственост в с.Винарово