Проект на дневен ред – сесия 25.01.2018 г.

На 25.01.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление

Заседание на Общински съвет Чирпан – 21.12.2017 г.

На 21.12.2017 г. (четвъртък) от 15,30 ч. в голяма зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложения проект на дневен ред бе приет единодушно от 21 присъствали общински съветници. 1. Определяне на такса битови отпадъци за

Проект на дневен ред – сесия 21.12.2017 г.

На 21.12.2017 г. (четвъртък) от 15,30 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2018 година

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 19 общински съветника (поради служебни ангажименти отсъства Васил Донев, а Стефан Радев се включи по-късно

Проект на дневен ред – сесия 30.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление