Зелена светлина за пътен възел „Плодовитово“

В няколко поредни публикации споделих последните новини около изграждането на пътен възел „Плодовитово. Един наистина важен пътен обект за общините Чирпан, Братя Даскалови и Първомай и не само за тях разбира се. След като измина година и половина от стартирането на обществена

Пътен възел „Плодовитово“ се отлага за догодина

Само преди няколко дни разбрах, че обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666”, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ е в процес на

Сградата на Медицински център „Д-р Н.Тошев“ с външен асансьор

След като на редовното заседание на 28 юли 2016 г. Общински съвет Чирпан взе решение община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България“ с проектно предложение „Достъпна среда в медицински център „д-р Николай Тошев“ ЕООД гр.Чирпан“ получихме положителен отговор от Управителният съвет

Ще има ли Чирпан нова ЖП гара?!

Преди няколко дни при мен попаднаха материали във връзка с инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда всеки един Възложител е длъжен

Пътен възел Плодовитово и Пътен възел Оризово

4 фирми са представили оферти за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичане на АМ Тракия и път III-666“. Отворените оферти са на Пътинженеринг ЕООД; Пътища Пловдив АД; Трейс Груп Холд АД; ПСТ Груп“ ЕАД.