Питане до Кмета на Община Чирпан

Броени дни преди настъпването на новата година отправих питане до г-жа Кичка Петкова – Кмет на община Чирпан. Въпросите включени в питането бяха продиктувани в резултат на поредица от срещи с жителите на общината. За всеки един от нас е

Такса битови отпадъци – уравнение с няколко неизвестни и много потърпевши

На последното редовно заседание на Общински съвет проведено на 21.12.2015 г. като т.1 в дневния ред бе определяне на план-сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2016 г. За да се направи какъвто

Защо кмета Кичка Петкова манипулира моите избиратели?!

Във връзка с приключилото вчера (26.11.2015 г.) заседание на Общински съвет Чирпан и изразената от мен лична позиция в публикацията в моя личен блог „Политически цирк или бойкот?!“ и последващите след това коментари съм длъжен да дам своето мнение. Първо

Политически цирк или бойкот?!

Третото заседание на Общински съвет Чирпан привърши за 6 минути. В 14,00 ч. в голямата зала, където се провеждат заседанията на съветниците присъстваха 17 души (ГЕРБ, БСП, Коалиция Чирпан и Росен Иванов – независим). Отсъстваха 4-ма общински съветници тези от

Приказка за стълбата

Здравейте, скъпи читатели! На заседанието на Общински съвет Чирпан проведено на 12 ноември 2015 г. предоставих на колегите общински съветници две произведения към които да се сещат винаги при своята работа през настоящия мандат 2015-2019 г. Умишлено ги предоставих на