Заседание на Общински съвет – 22.08.2023 г.

На 22 август (вторник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Издаване на записи на заповед от Община