Заседание на Общински съвет – 30.05.2023 г.

На 30 май (вторник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Промяна на характера на собствеността от публична