Заседание на Общински съвет – 21.12.2022 г.

На 21 декември (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в числеността на Общинско