Заседание на Общински съвет – 29.08.2022 г.

На 29 август (понеделник) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Утвърждаване на месечни лимити за заплати