Заседание на Общински съвет – 18.05.2022 г.

На 18 май (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска