Правила за публикуване на коментари

в блога (http://www.chirpan.org)

Моля, спазвайте тези правила, когато оставяте коментар:

 1. Придържайте се към темата. Коментарите трябва да се отнасят за публикацията, за което изготвяте отзив.

 2. Не публикувайте непристойно съдържание или такова с явен сексуален характер.

 3. Не публикувайте насаждащо омраза или оскърбително съдържание, нито такова, което заплашва или подлага на тормоз други хора.

 4. Не се представяйте за друго лице, не изказвайте неверни твърдения, нито давайте по друг начин погрешни сведения за връзките си с физическо или юридическо лице.

 5. Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

 6. Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите.

 7. Забранено е публикуването на обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други учасници в дискусиите.

 8. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права

Добре е да следвате и тези насоки и съвети:

 • Нека да може да се чете лесно. Не прекалявайте с главните букви и препинателните знаци.

 • Публикувайте ясна, ценна и честна информация.

 • Препоръчително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. Не е желателно писането на коментари на латиница, изцяло с главни букви, както и вмъкването на поредица символи.

Коментарите представляват личното мнение на техните автори.

Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Нарушението на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментара да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпа на потребителят ще бъде органичен.